COVID- regels CC 't Aambeeld | dd. 05.12.21


EVENEMENTEN/ACTIVITEITEN MET PUBLIEK

Evenementen BINNEN < 50 pers publiek

  • Activiteiten binnen 
   • Mogen alleen zittend plaatsvinden
  • Mondmasker verplicht vanaf 6 jaar
   • Het mondmasker enkel afgenomen worden om te eten of te drinken 
   • Indien de aard van de activiteit dit vereist vb. sportactiviteiten, blaasinstrumenten
  • Voor horeca-activiteiten gelden de regels van het horecaprotocol.
   • Mondmasker is verplicht tenzij men zit aan een tafel of toog
   • Sluiting om 23u
   • Verplaatsingen naar Bar/Buffet & cafesporten zijn toegelaten, mits dragen van mondmasker
   • BINNEN: Consumptie alleen zittend en met max 6 pers per tafel excl. kinderen < 12j (gezin >6 pers, mag wel samen zitten)
  • Covid Safe Ticket (CST) niet verplicht, maar wel mogelijk indien het publiek  hiervan op voorhand op de hoogte is gebracht

!!! In deze categorie vallen ook kleine INDOOR activiteiten van verenigingen die publiek toegankelijk zijn (= open repetities, workshop, cursussen & activiteiten die open staan voor een breed publiek).

 

Evenementen BINNEN > 50 - < 3500 | > 50 - 200 pers publiek

  • Covid Safe Ticket (CST) verplicht vanaf 12 jaar & 2 maanden
  • Activiteiten binnen 
   • Mogen alleen zittend doorgaan
   • T/m 05/12
    • Max 3.500 pers publiek
   • Vanaf 06/12
    • Max. 200 pers publiek
  • Mondmasker verplicht vanaf 6 jaar
   • Tijdens evenementen mag het mondmasker enkel afgenomen worden om te eten of te drinken.
   • Indien de aard van de activiteit dit vereist vb.sportactiviteiten, blaasinstrumenten,...
  • Voor horeca-activiteiten gelden de regels van het horecaprotocol.
   • Mondmasker is verplicht tenzij men consumeert
   • Sluiting om 23u
   • Verplaatsingen naar Bar/Buffet & cafesporten zijn toegelaten, mits dragen van mondmasker
   • BINNEN: Consumptie alleen zittend en met max 6 pers per tafel excl. kinderen < 12j (gezin >6 pers, mag wel samen zitten)
   • Zorg binnen voor voldoende ventilatie & respecteer regels luchtkwaliteit


PRIVATE BIJEENKOMSTEN BUITENSHUIS

=  een bijeenkomst waarbij een organisator voor de start van de bijeenkomst door middel van individuele uitnodigingen OP NAAM de toegang beperkt tot een welomschreven met de organisator verbonden doelgroep, die duidelijk te onderscheiden valt van het grote publiek.

!!! Ook activiteiten van verenigingen die niet openstaan voor een breed publiek vallen onder de regels  van 'Private Bijeenkomsten' (vb. gesloten repetitie, activiteiten beperkt tot alleen de leden, fysieke vergaderingen,...). Deze mogen dus momenteel INDOOR NIET doorgaan met uitzondering van sportactiviteiten.

Deze activiteiten mogen tijdelijk niet meer plaatsvinden met uitzondering van:

 • Begrafenissen
 • Huwelijken
 • Sportactiviteiten

Bij begrafenissen/huwelijken gelden volgende regels vanaf 50 pers binnen | 100 pers buitenshuis:


AANGEPASTE MELDINGSPLICHT EVENEMENTEN BIJ LOKALE OVERHEID

Welke evenementen moeten er vanaf nu gemeld worden aan de lokale overheid?

 • Bijkomende meldingsplicht voor evenementen met COVID SAVE TICKET
  • Toestemming  van lokale overheid nodig voor gebruik CST 
   • VERPLICHT > 50 pers. binnen /> 100 pers. buiten 
   • OPTIONEEL< 50 pers. binnen / <100 pers. buiten 
  • Aanvraag toestemming via mail naar evenementenloket@aartselaar.be
  • Min. 10 dagen voor evenement
  • Je ontvangt akkoord na goedkeuring door burgemeester.

 

COVID SAFE TICKET

We bezorgen je alvast  wat informatie over hoe je de scanning van het COVID SAVE TICKET kunt organiseren op je evenement/activiteit.

 

ALGEMEEN

 • Het blijft nuttig om de aanbevelingen die we het voorbije jaar gehanteerd hebben te volgen

 

 

Contactinformatie