Tarieven 2021 - 2025

In onderstaande tabellen vind je de tarieven terug voor het gebruik van het cultureel centrum. 
Onder de tabel vind je terug wie tot welke categorie behoort.
Raadpleeg het volledige rebtributiereglement voor het gebruik van de gemeentelijke lokalen.

Cultureel Centrum foyer

 FOYER (07u - 04u)

 Tarieven Cat. A

 Tarieven Cat. B
= tarief Cat. A x2

Tarieven Cat. C
= tarief Cat. A x5 

 UURTARIEF
 (incl.keuken en toog / incl. poets /
 excl. technisch  personeel)

€ 10,00

€ 20,00

€ 50,00

 Forfaitaire toeslag gebruik keuken
 door traiteur of eigen bereiding
 warme maaltijden voor publiek

€ 225,00

€ 250,00

€ 275,00

 UURTARIEF ondersteuning
 (technisch) personeel Foyer
 / Zolder
 (sowieso vereist bij gebruik andere
 technisch materiaal dan standaard 
 aanwezig in deze ruimtes)

€ 25,00
per persoon

€ 25,00
per persoon

€ 25,00
per persoon

Cultureel Centrum zolderlokaal

 ZOLDERLOKAAL (07u - 04)

 Tarieven Cat. A

 Tarieven Cat. B
= tarief Cat. A x2

 Tarieven Cat. C
= tarief Cat. A x5

 UURTARIEF
 (incl. kleine toog & kichenette / incl.
 poets / excl. technisch personeel)

€ 5,00

€ 10,00

€ 25,00

 UURTARIEF ondersteuning
 (technisch) personeel Foyer
 / Zolder
 (sowieso vereist bij gebruik andere
 technisch materiaal dan standaard
 aanwezig in deze ruimtes)

€ 25,00
per persoon

€ 25,00
per persoon

€ 25,00
per persoon

Cultureel centrum - volledig gebouw

 FOYER & GROTE ZAAL
 (incl. zolder indien nog
 beschikbaar bij de aanvraag)

 Tarieven Cat. A

 Tarieven Cat. B
= tarief Cat. A x2

 Tarieven Cat. C
 = tarief Cat. A x5

 DAGEN MET PUBLIEKE ACTIVITEITEN (07u - 04u) 

 UURTARIEF

 (incl. 1 personeelslid voor opbouw,
 afbraak en beperkte technische
 ondersteuning tijdens de activiteit
 die combineerbaar is met de
 permanentiefunctie. (dwz dat
 de technieker op elk moment
 zijn post moet kunnen verlaten
 zonder het verloop van de
 activiteit in het gedrang te brengen)

€ 20,00

€ 40,00

€ 100,00

 Forfaitaire toeslag gebruik
 keuken door traiteur of
 eigen bereiding warme
 maaltijden voor publiek

€ 225,00

€ 250,00

€ 275,00

 UURTARIEF
 extra Technieker voor
 technische ondersteuning
 tijdens de publieke activiteit
 die niet combineerbaar is met
 de permanentiefunctie

€ 25,00
per persoon

€ 25,00
per persoon

€ 25,00
per persoon

 DAGEN MET OPBOUW /  REPETITIE / AFBRAAK  zonder publiek.   (Ma - vrij  07u - 17u) 

 UURTARIEF volledig centrum
 
incl. 1 personeelslid voor
 (technische) voorbereiding,
 opbouw, afbraak

€ 5,00

€ 10,00

€ 25,00

 UURTARIEF extra Technieker

€ 25,00
per persoon

€ 25,00
per persoon

€ 25,00
per persoon

 DAGEN MET OPBOUW /  REPETITIE /AFBRAAK  zonder publiek.
 (Ma - vrij  17u t/m 01u + Weekend- en feestdagen 07u - 01u)
 

 UURTARIEF volledig centrum
 
(incl. 1 personeelslid voor (technische)
 voorbereiding, opbouw, afbraak)

€ 10,00

€ 20,00

€ 50,00

 UURTARIEF extra Technieker

€ 25,00
per persoon

€ 25,00
per persoon

€ 25,00
per persoon

 OVERSCHRIJDEN UREN / EXTRA POETS 

 Overschrijden aangevraagde
 reservatieperiode
 > 15min - ≤60 min

Uurtarief x 2

Uurtarief x 2

Uurtarief x 2

 Overschrijden aangevraagde
 reservatieperiode
 > 60 min

Uurtarief x 4 per begonnen uur

Uurtarief x 4  per begonnen uur

Uurtarief x 4 per begonnen uur

 UURTARIEF extra poets bij
 het niet volgens de bepalingen
 in het huishoudelijk reglement
 achterlaten van de gehuurde
 ruimtes

€ 25,00
per persoon

€ 25,00
per persoon

€ 25,00
per persoon

 Huur technieker op locaties buiten CC

 Uurtarief

€ 30,00
per persoon

€ 30,00
per persoon

NVT

 

Categorie A

 •  Alle erkende Aartselaarse verenigingen en politieke partijen
 • Advies- en wijkraden voor activiteiten excl. vergaderingen en informatieve activiteiten 
 • Ontvangers van gemeentelijke projectsubsidies, specifiek voor dat project
 • Aartselaarse scholen voor activiteiten buiten de schooluren 


Categorie B
 

 • Aartselaarse kunstenaars/artiesten opgenomen in de database Cultuurdienst voor hun culturele activiteiten
 • Aartselaarse niet-commerciële organisaties die niet-commerciële vrije tijds activiteiten organiseren voor het brede publiek (=niet erkende (feitelijke)verenigingen en vzw’s)

  De zetel van de (feitelijke) vereniging/vzw moet gevestigd zijn in de gemeente

 • Aartselaarse privé personen die niet-commerciële vrije tijds activiteiten organiseren voor het  brede publiek (geen zelfstandigen)
   

Categorie C 
>> ook te omschrijven als “iedereen die niet tot categorie A of B behoort’. 

 • Aartselaarse commerciële organisaties/bedrijven/zelfstandigen die vrije tijds activiteiten organiseren voor het brede publiek
 • Aartselaarse privé personen voor activiteiten met een privé karakter (huwelijken, verjaardagen, begrafenissen,…)
 • Aartselaarse privé personen die commerciële  activiteiten organiseren voor het brede publiek
 • Aartselaarse bedrijven voor besloten activiteiten die niet openstaan voor het brede publiek vb. interne opleidingen, interne bedrijfsevents en bedrijfsfeesten
 • Niet-Aartselaars niet- commerciële organisaties die niet-commerciële vrije tijds activiteiten organiseren voor het brede publiek.
  vb. feitelijke verenigingen, verenigingen en vzw’s.
 • Niet-Aartselaarse commerciële organisaties/ bedrijven/zelfstandigen die vrije tijds activiteiten organiseren voor het brede publiek
 • Niet-Aartselaarse privé personen voor activiteiten  met privé karakter (huwelijken, verjaardagen, begrafenissen)
 • Niet-Aartselaarse bedrijven voor besloten activiteiten die niet openstaan voor het brede publiek vb. interne opleidingen, interne bedrijfsevents en bedrijfsfeesten

Annulatie

Annulering is mogelijk:

 • Tot en met 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode kan de huurder zijn huuraanvraag kosteloos annuleren.
 • Bij annulering tussen 3 maanden en 1 maand voor de activiteit is de huurder 25% van de retributie verschuldigd.
 • Bij annulering op minder dan 1 maand voor de activiteit is de huurder 100% van de retributie verschuldigd.
   

Optie

Huurders kunnen gedurende 2 weken een huuraanvraag in optie nemen. Zonder een definitieve bevestiging door de huurder vervalt deze optie na 2 weken automatisch. Verlenging van de duur van de optie kan alleen mits schriftelijke toestemming van een gemeentedienst.