Tarieven: verzekering

De huurder dient een verzekering BA uitbating en contractuele aansprakelijkheid te hebben afgesloten via de eigen polis. Dit gaat over verzekering bij schade aan het gebouw of materialen van de gemeentelijke accommodatie. Indien niet, kan deze aangevraagd worden via het secretariaat van de cultuurdienst. Deze polis is door de Cultuurraad afgesloten bij Baloise. Download de volledige polis.

De kostprijs is afhankelijk van de aard van de aanvrager:

  • 20 €/dag voor een erkende vereniging
  • 25 €/dag voor anderen
Omschrijving Bedrag
Erkende verenigingen  
premie evenementen 1 dag € 20
premie evenementen 2 à 3 dagen € 30
premie dansevenementen - max. 1 week € 50
jaarpolis € 75
   
Derden  
premie evenementen 1 dag € 25
premie evenementen 2 à 3 dagen € 35
premie dansevenementen - max. 1 week € 60
jaarpolis nvt