Een lokaal reserveren

Knop: bekijk de vrije data en reserveer

  • Aartselaarse verenigingen en organisatoren kunnen vanaf 1 oktober van het ‘jaar x’ aanvragen indienen voor activiteiten in heel het ‘jaar x + 2’.  
    > vb. vanaf 1 oktober 2022 kunnen aanvragen ingediend worden voor activiteiten in heel 2024

  • Niet-Aartselaarse verenigingen en organisatoren kunnen vanaf 31 december van het ‘jaar x’ aanvragen indienen voor activiteiten in heel het ‘jaar x + 2’.
    > vb. vanaf 31 december 2022 kunnen aanvragen ingediend worden voor activiteiten in heel 2024

  • Alle reservaties met personeelsinzet moeten uiterlijk 1 maand op voorhand ingediend worden. Er is geen verhuur op Pasen, Kerstavond, Kerstdag, Oudejaarsavond, Nieuwjaarsdag en de zomersluiting van CC ’t Aambeeld (half juli t/m half augustus).

De aangevraagde huurperiode moet zowel alle technische en praktische voorbereidingen als de opruim- en afbraakwerken verbonden aan de activiteit omvatten. 

Huurders kunnen gedurende 2 weken een huuraanvraag in optie nemen. Zonder een definitieve bevestiging door de huurder vervalt deze optie na 2 weken automatisch. Verlenging van de duur van de optie kan alleen mits schriftelijke toestemming van een gemeentedienst.

Annulering is mogelijk:
  • Tot en met 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode kan de huurder zijn huuraanvraag kosteloos annuleren.
  • Bij annulering tussen 3 maanden en 1 maand voor de activiteit is de huurder 25% van de retributie verschuldigd.
  • Bij annulering op minder dan 1 maand voor de activiteit is de huurder 100% van de retributie verschuldigd.

Foto: foyer

Foto: CC 't Aambeeld