Verzekering BA-uitbating

Je dient een eigen verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid te voorzien OF je sluit deze polis af via de Cultuurraad.


Polis  BA - uitbating Cultuurraad:

Indien je ervoor kiest de polis BA-uitbating af te sluiten via de Cultuurraad, meld je dit bij je reservatie aan de Cultuurdienst |  cultuur@aartselaar.be - 03/877 28 75. Zij volgen dit verder voor je op.

 • Naast de reguliere polis BA is deze polis uitgebreid met een polis contractuele aansprakelijkheid tegenover de gemeente en de kerkfabriek voor schade aan de onroerende en roerende goederen in/aan de gehuurde gebouwen/lokalen. Dit wil zeggen dat als iemand van een vereniging schade toebrengt aan het gehuurde lokaal en/of de inboedel ervan (vb. beamer laten vallen, tafels beschadigen door vb. bijtend product …) dan kan dit vergoed worden via deze polis.
  • Opmerking:
   • Als geweten is wie van een vereniging de schade heeft toegebracht wordt er eerst beroep gedaan op zijn familiale polis. Alleen als het niet gekend is, wie de schade heeft toegebracht of hij/zij geen familiale polis heeft wordt deze polis aangesproken.
   • Schade veroorzaakt door externe oorzaken brand, ontploffing, elektriciteit, daad van terrorisme vallen niet onder deze contractuele polis.

    Raadpleeg hier de polis die je kunt afsluiten via de Cultuurraad

 

De kostprijs is afhankelijk van de aard van de activiteit & van de aanvrager:

 Omschrijving

 Bedrag

 Erkende verenigingen

 

 premie evenementen 1 dag

 € 20

 premie evenementen 2 à 3 dagen

 € 30

 premie evenementen met dans

 2 tot 7 dagen

 € 50

 jaarpolis

 € 75

 

 

 Derden

 

 premie evenementen 1 dag

 € 25

 premie evenementen 2 à 3 dagen

 € 35

 premie evenementen met dans

 2 tot 7 dagen

 € 60

 jaarpolis

 nvt

 

Foto: verzekering